طراحی و تولید صنعتی پوشاک پاییزه

طراحی و تولید صنعتی پوشاک پاییزه

در تابستان هر سال تولید عمده پوشاک فصل بعدی شروع میشه. امسال تیر ماه هم تیم من ،تولید پوشاک پاییزه رو استارت زد. که شامل سفارش های مشتری های عمده پوشاک پاییزه بزرگسال و کودک بود.

محصولات تولیدی

کاپشن

پافر

پالتو

هودی

برای اطلاعات بیشتر به صفحه تماس با ما مراجعه کنید

طراحی و تولید پوشاک سازمانی
فهرست