دوره های آموزشی

Slide

.

آموزش های جامع طراحی لباس 

 

آموزش های به روز و تکرار نشدنی طراحی لباس، دنیای مد و پوشاک، پروسه ی تولید خط تولید پوشاک و راه اندازی مزون، کالکشن سازی، طراحی و دوخت، مولاژ، پورتفولیو و… دوره هایی هستند که مهدیه احمدی با مد روز دنیا به شما آموزش می دهد.

لیست دوره های آموزش

فشن  با  مهدیه  احمدی 

ثبت نام دوره طراحی لباس برای تولید
ثبت نام دوره طراحی لباس برای تولید
ثبت نام دوره طراحی لباس برای تولید
ثبت نام دوره کوچینگ راه اندازی مزون و امضای شخصی
ثبت نام دوره کوچینگ راه اندازی مزون و امضای شخصی
ثبت نام دوره کوچینگ راه اندازی مزون و امضای شخصی
طراحی تخصصی‌ مانتو و ساخت کالکشن
طراحی تخصصی‌ مانتو و ساخت کالکشن
طراحی تخصصی‌ مانتو و ساخت کالکشن
ثبت نام دوره آموزش مولاژ
ثبت نام دوره آموزش مولاژ
ثبت نام دوره آموزش مولاژ
ثبت نام دوره جامع پورتفولیو
ثبت نام دوره جامع پورتفولیو
ثبت نام دوره جامع پورتفولیو
ثبت نام دوره طراحی کالکشن و خلاقیت
ثبت نام دوره طراحی کالکشن و خلاقیت
ثبت نام دوره طراحی کالکشن و خلاقیت
previous arrow
next arrow
Shadow

گام های استوار در دنیای فشن، با مهدیه احمدی

فهرست