مشاوره با مهدیه احمدی

مشاوره برای  کوچینگ، شخصی و…
مناسب با شرح حال برند یا مزون و بیزنس شما

خلق محصول ارزش محور
خدمات تولید و کنترل فنی
عارضه یابی مزون و برند شما
راه اندازی و توسعه
استراتژی فروش و تنظیم بازار
پرورش ایده های شما و پردازش آن

پشتیبانی تک جلسه:  ۱ماه
پشتیبانیپکیج: ۶ ماه

محاسبه خدمات به صورت ساعتی

پس از تکمیل فرم، برای هماهنگی
تاریخ جلسه با شما تماس گرفته می شود

برای دوستانی که امکان پرداخت آنلاین را ندارند
شماره کارت جهت واریز وجه با احترام خدمت شما:
6274121192792901
به نام مهدیه احمدی

لطفا پس از واریزی فیش را دایرکت ارسال کنید
تا وقت مشاوره برای شما نهایی شود.

مشاوره با مهدیه احمدی

لطفا موارد مورد نیاز فرم مشاوره را کامل کنید

"فیلد ضروری" indicates required fields

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا شماره موبایل خود را به طور دقیق وارد نمایید
موضوع مشاوره خود را تعیین کنید
نوع مشاوره را مشخص کنیدفیلد ضروری

فهرست