همراهی و کوچینگ مزون نوشین حکاک

همراهی و کوچینگ مزون نوشین حکاک

در دو لاین مختلف آموزش طراحی و کالکشن سازی و ویژه مزون ها. پس از صحبت ها و عارضه یابی طراحی و تولید، آموزش های تخصصی طراحی لباس و مشاوره اجرایی در زمینه های مختلف در حوزه کسب و کار ایشان داده شد.

محصولاتی تولیدی

انواع مانتو 

انواع تن پوش 

انواع شنل 

برای اطلاعات بیشتر به صفحه تماس با ما مراجعه کنید

مجموعه تولید پوشاک سینوری
طراحی و تولید پوشاک سازمانی
فهرست