ثبت نام دوره کوچینگ راه اندازی مزون و امضای شخصی

توضیحات

دوره کوچینگ راه اندازی مزون و امضای شخصی
با مهدیه احمدی

🔔  سرفصل های دوره:
☑️آنالیز مهارت ها و منابع موجود
☑️ خلق محصول ارزش محور پوشاک
☑️ مشتری مداری
☑️ راه اندازی و بودجه بندی
☑️ فرصت سنجی طرح و پلن عرضه
☑️ برندبوک استایل

برای بازگشت به صفحه درس کوچینگ راه اندازی مزون و امضای شخصی کلیک کنید.

فهرست